Zastúpenie firmy:

PETROFER na Slovensku

www.petrofer.com

TEGS s.r.o
Ing. Ľuboš Dubec
Dedovec 1808/326
Považská Bystrica, 01701
Slovenská republika

dubec@petrofer.sk
fax : 042-4361345
tel : 042-4326562


Navštívte našu novú webovú stránku:
www.tegs.sk